Cualificacións

...cada alumno, xunto coa súa familia, elixiu o nome dun escritor galego que empregará como pseudónimo para ver as súas cualificacións publicadas nesta plataforma.. 
Para a semana das Letras deberán preparar un traballo sobre o escritor escollido, compartilo na nube cos seus compañeiros e expoñelo na clase.
A última parte consistirá na elaboración dun cuestionario por autor que os nenos elaborarán e distribuirán aos seus compañeiros para cualificar posteriormente.

Lingua: xénero e número
Agustín Fernández Paz 7,500
Álvaro Cunqueiro 8,500
Antón Avilés de Taramancos 0,000
Anxel Fole 0,000
Castelao 7,000
Concepción Arenal 8,500
Eduardo Pondal 9,500
Elena Lago 9,000
Fina Casalderrey 7,250
Luísa Villalta 9,000
Manuel Antonio 0,000
Manuel Curros Enríquez 10,000
Manuel Loureiro 5,000
Marilar Aleixandre 4,000
Rafael Dieste 0,500
Ramón Cabanillas 7,000
Ramón Otero Pedrayo 8,000
Rosalía de Castro 9,500
Teresa Moure 9,500
Uxío Novoneyra 8,500
Valentín Paz Andrade 2,250
Xosé Vázquez Pintor 8,000


O misterio das badaladas


Álvaro Cunqueiro 9,000
Antón Avilés de Taramancos 0,000
Anxel Fole 0,000
Castelao 8,000
Concepción Arenal 8,000
Eduardo Pondal 10,000
Elena Lago 8,000
Fina Casalderrey 10,000
Luísa Villalta 8,000
Manuel Antonio 0,000
Manuel Curros Enríquez 9,000
Manuel Loureiro 9,000
Marilar Aleixandre 3,000
Rafael Dieste 2,000
Ramón Cabanillas 10,000
Ramón Otero Pedrayo 2,000
Rosalía de Castro 7,000
Teresa Moure 10,000
Uxío Novoneyra 9,000
Valentín Paz Andrade 5,000
Xosé Vázquez Pintor 9,000

PAT´S 17/marzo/2015

Matemáticas: 
---
Lingua Galega:
---
Lingua Castelá:
---
Ciencias Sociais:
-  Rematar climograma e facer un novo (datos, no Drive)
Ciencias da Natureza:
- Estudar tema; mañán, proba.
- Facer un debuxo dunha máquina complexa coas súas partes (unha lavadora non nos serve...xa a vimos na clase)

Proxecto Lector:
  1. Valados (Agustín Fernández Paz)
  2. As bruxas (Roald Dahl)
  3. Malos tempos para os fantasmas (Agustín Fernández Paz)
  4. O misterio das badaladas (Xabier P. Docampo)
  5. O misterio do faro vello (Fina Casalderrey)
  6. Un rato díxolle á lúa (Antonio García Teijeiro)
  7. No corazón do bosque (Agustín Fernández Paz) 
Desde a Biblioteca do centro estamos a traballar nunha composición titulada "Vivir en Ribeira, un conto diferente".