PAT´S 23/10/2014

Matemáticas: 
---
Lingua Galega:
- S-25//1,2,3 (31) 4 (31)_Ollo!! cantiga para analizar morfoloxicamente.

Lingua Castelá:
- Copiar no caderno pequeno o recadro amarelo da páxina 11 sobre os elementos da comunicación.
- Copiar o recadro RECUERDA (tamén no caderno pequeno)

Ciencias Sociais:
- Situar no mapa político de España as provincias.

Ciencias da Natureza:
- Exercicios 4 e 6 da páxina  28.

Proxecto Lector:
- Capítulo 3: Cuestións 9 e 11.
 
  1. Valados (Agustín Fernández Paz)
  2. As bruxas (Roald Dahl)
  3. Malos tempos para os fantasmas (Agustín Fernández Paz)
  4. O misterio das badaladas (Xabier P. Docampo)
  5. O misterio do faro vello (Fina Casalderrey)
  6. Un rato díxolle á lúa (Antonio García Teijeiro)
  7. No corazón do bosque (Agustín Fernández Paz)