PAT´S 22/10/2014

Matemáticas: 
---
Lingua Galega:
- S-23//1,2 (26) 3,4 (27) 2 (30) 3 (61) 6 (117)

Lingua Castelá:
---
Ciencias Sociais:
- Perfilar con negro as CCAA.
- Sombrear de cores (ceras).
- Facer unha lenda con esas cores.

Ciencias da Natureza:
- 5 primeiras cuestións sobre a reprodución asexual das plantas (pendiente corrección).

Proxecto Lector:
- Capítulo 3: Cuestións da 1 á 7.
 
  1. Valados (Agustín Fernández Paz)
  2. As bruxas (Roald Dahl)
  3. Malos tempos para os fantasmas (Agustín Fernández Paz)
  4. O misterio das badaladas (Xabier P. Docampo)
  5. O misterio do faro vello (Fina Casalderrey)
  6. Un rato díxolle á lúa (Antonio García Teijeiro)
  7. No corazón do bosque (Agustín Fernández Paz)