PAT´S 22/09/2014

Matemáticas:
- 1 exercicio (descomposición).
- 1 exercicio (valor relativo dunha cifra).
- 1 exercicio de números romanos.
- Resolución de problemas: do 17 ao 21 (ambos os dous incluídos).
- 5 contas de multiplicar (ficha 06).
- Rematar a ficha 12 (divisións por 2 cifras)

Lingua Galega:
- Morfoloxía.
- Expresión escrita (contrución de oracións con parellas de palabras).

Lingua Castelá:

Ciencias Sociais:
- Ler as páxinas 48 e 49.

Ciencias da Natureza:
- Preparar cuestionario TEMA 1 para entregar o xoves, 25. O cuestionario debe entregarse en folios (escrito a man e a bolígrafo). Entrego plantilla.
EXERCICIOS para a realización do cuestionario:
1,3 (9) 1,3 (11) 1,3,4 (13) 2,3,7 (14)

Proxecto Lector:
  1. Valados (Agustín Fernández Paz)
  2. As bruxas (Roald Dahl)
  3. Malos tempos para os fantasmas (Agustín Fernández Paz)
  4. O misterio das badaladas (Xabier P. Docampo)
  5. O misterio do faro vello (Fina Casalderrey)
  6. Un rato díxolle á lúa (Antonio García Teijeiro)
  7. No corazón do bosque (Agustín Fernández Paz)