PAT´S 02/marzo/2015

Matemáticas: 
- Rematar ficha de divisións.
- Ficha de reforzo decimais e porcentaxes.
Lingua Galega:
---
Lingua Castelá:
---
Ciencias Sociais:
---
Ciencias da Natureza:
- Exercicio 12 AS PLANTAS

Proxecto Lector:
  1. Valados (Agustín Fernández Paz)
  2. As bruxas (Roald Dahl)
  3. Malos tempos para os fantasmas (Agustín Fernández Paz)
  4. O misterio das badaladas (Xabier P. Docampo)
  5. O misterio do faro vello (Fina Casalderrey)
  6. Un rato díxolle á lúa (Antonio García Teijeiro)
  7. No corazón do bosque (Agustín Fernández Paz)