PAT´S 30/10/2014

Matemáticas: 
- 6 (37)
Lingua Galega:
---

Lingua Castelá:
- S-27// 3,5,6 (35) 1 (42) 2 (73)
- 1,2,3 (36) 5,6 (37) 2 (42)

Ciencias Sociais:
---

Ciencias da Natureza:
- Ex. 7 da páxina 28. (Pendiente)
- Ex. 9 e 10 da páx. 28 (Pendiente)

Proxecto Lector:
- Capítulo 4: Cuestións 1-5  (Pendiente)
 
  1. Valados (Agustín Fernández Paz)
  2. As bruxas (Roald Dahl)
  3. Malos tempos para os fantasmas (Agustín Fernández Paz)
  4. O misterio das badaladas (Xabier P. Docampo)
  5. O misterio do faro vello (Fina Casalderrey)
  6. Un rato díxolle á lúa (Antonio García Teijeiro)
  7. No corazón do bosque (Agustín Fernández Paz)