Curso Platega Rúbrica

Rúbrica:Coñezo o meu concello
Documento elaborado por Manuel Á. Sobral Rial para o curso "Nivel avanzado en tecnoloxías da información e da comunicación"

Cualificacións

...cada alumno, xunto coa súa familia, elixiu o nome dun escritor galego que empregará como pseudónimo para ver as súas cualificacións publicadas nesta plataforma.. 
Para a semana das Letras deberán preparar un traballo sobre o escritor escollido, compartilo na nube cos seus compañeiros e expoñelo na clase.
A última parte consistirá na elaboración dun cuestionario por autor que os nenos elaborarán e distribuirán aos seus compañeiros para cualificar posteriormente.

Matemáticas_tempo e diñeiro

Agustín Fernández Paz 6,235
Álvaro Cunqueiro 5,000
Antón Avilés de Taramancos 0,000
Anxel Fole 3,411
Castelao 7,647
Concepción Arenal 7,117
Eduardo Pondal 6,191
Elena Lago 8,235
Fina Casalderrey 8,529
Luísa Villalta 10,000
Manuel Antonio 3,411
Manuel Curros Enríquez 6,882
Manuel Loureiro 8,529
Marilar Aleixandre 4,235
Rafael Dieste 6,764
Ramón Cabanillas 8,823
Ramón Otero Pedrayo 8,058
Rosalía de Castro 9,117
Teresa Moure 8,823
Uxío Novoneyra 7,117
Valentín Paz Andrade 5,588
Xosé Vázquez Pintor 8,823

PAT´S ---

Matemáticas: 
---
Lingua Galega:
---
Lingua Castelá:
---
Ciencias Sociais:
---
Ciencias da Natureza:
---

Proxecto Lector:
  1. Valados (Agustín Fernández Paz)
  2. As bruxas (Roald Dahl)
  3. Malos tempos para os fantasmas (Agustín Fernández Paz)
  4. O misterio das badaladas (Xabier P. Docampo)
  5. O misterio do faro vello (Fina Casalderrey)
  6. Un rato díxolle á lúa (Antonio García Teijeiro)
  7. No corazón do bosque (Agustín Fernández Paz)